Sementtiä monipuolisesti

Omistajamme ovat monipuolisesti mukana kaikessa betoniliiketoiminnassa valmisbetonista huipputeknisiin ratapölkkyihin ja esijännitettyihin elementtiratkaisuihin. Tämän vuoksi olemme kiinnostuneita useista sementtilaaduista.

Edellytämme, että kaikella käyttämällämme sementillä on CE-merkintä. Sementtistandardeina noudatamme EN-normeja (European Norms).

Yleissementti 42,5N on eniten käyttämämme sementtilaatu. Suomen talvinen ilmasto edellyttää korkealaatuisen ja lujuudenkehitykseltään kohtuullisen nopean yleissementin käyttöä.

Rapid-sementti 42,5R kattaa noin 20–30 prosenttia käytetystä sementistä. Tässä sementtilaadussa arvostamme erityisesti sen huomattavasti nopeampaa alkulujuutta normitasoon verrattuna.

Pika- tai Superrapid-sementti 52,5R kattaa noin 10–20 prosenttia käytetystä sementistä. Sitä käytetään ontelolaatta-, palkki- ja ratapölkkytuotannossa. Erityisen suuri alkulujuus on tärkeää tälle sementtilaadulle, jotta tuotannossa saavutetaan tarvitsemamme 8–10 tunnin esijännityspunosten laukaisuajat.